لوله آتشخوار
  • شرایط جدید استخدام آموزش ​و پرورش

    شرایط جدید استخدام آموزش ​و پرورش

    استادکاران هنرستان ها با فوق دیپلم، هنرآموزان هنرستان ها با لیسانس و معلمان آموزش عمومی، مربیان پیش دبستانی و نیروهای شرکتی آموزش و پرورش با هر میزان سابقه، مجاز به شرکت در آزمون استخدامی پیمانی آموزش و پرورش هستند.
1